Συνάντηση του Union internationale de la presse francophone με τον Γάλλο Πρέσβη στην Ελλάδα

US Ambassador G. Pyatt

Women Energy Leaders Cocktail with US Ambassador G. Pyatt

The US Ambassador in Athens Geoffrey Pyatt discusses with female energy leaders recent geopolitical, business and regulatory developments in the region.

Hellenic U.S. Alumni Association gathering

Ετήσια γενική συνέλευση του Hellenic U.S. Alumni Association, 6 Οκτωβρίου 2016.